Stichting Me To You

 

Hoog tijd om een ander recent lovenswaardig initiatief onder de aandacht te brengen : De Stichting Me To You!

Stichting ME TO YOU stelt zich tot doel mits het steunen van specifieke onderzoeksprojecten de verdere opmars van leukemie en aanverwante vormen van

beenmerg- en bloedziekten tegen te gaan. Daarnaast begeleidt de Stichting leukemiepatiënten van alle leeftijden en zorgt zij voor publieksvoorlichting.

 

Enerzijds organiseert de Stichting zelf acties om zoveel mogelijk fondsen te werven voor de strijd tegen leukemie. Anderzijds kunnen particulieren, bedrijven,

scholen, serviceclubs, enz… een actie opzetten ten behoeve van Stichting ME TO YOU en op die manier meehelpen aan de strijd tegen leukemie door een

éénmalige gift, een donatie of gewoonweg door sympathisant te worden van de Stichting. 


Het opzetten van projecten voor ondersteuning en aanvullende behandeling van patiënten.

Investeren in de veelbelovende benaderingen en ideeën van onderzoek, origineel met kans op een echte doorbraak. Stichting ME TO YOU wil onderzoek al

in de eerste ontdekkingsfase ("pilot") ondersteunen opdat deze kansen werkelijkheid kunnen worden.

Investeren in de nieuwste technische apparatuur en infrastructuur vanwetenschappelijk onderzoek.

Deze apparatuur is noodzakelijk om mee te kunnen blijven doen aan de race naar nieuwe vormen van behandeling en therapie voor leukemie. 


Investeren in infrastructuur (ondersteuning van klinische studies met statistici, software e.d) waardoor klinisch onderzoek bij patiënten slagvaardig plaats kan vinden

en nieuwe geneesmiddelen de patiënt sneller bereiken.

 

Deze stichting is één van de projecten waar de jaarlijkse eindejaarsactie van Studio Brussel aandacht voor vraagt.  In die context wordt er door de horecazaak

Shamrock uitTielt een wandel/loop-activiteit georganiseerd.  Allen daarheen toch?

 

 

 

 

 

 


ReactiesReageerNaam

 Bericht
E-mailKalender

Quiz 2024
04/10/24
Spinning tvv Cyclo4Cancer
22/11/24